Uit ervaring komt naar voren dat de mededeling u krijgt zuurstof thuis of u dient een bepaalde therapie te volgen, veel teweeg brengt. Vaak worden patiënten, pas wanneer ze eenmaal thuis zijn en aangesloten op een zuurstofapparaat, geconfronteerd met de beperkingen en de sociale gevolgen die deze therapie met zich meebrengt.

Medidis herkent deze signalen en stelt alles in het werk om dit zorgvuldig te begeleiden. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde. De zwaarte en beleving van de ziektelast verschilt van persoon tot persoon. Naarmate een therapie vordert, ontvangen we soms vragen of verzoeken die we graag willen beantwoorden. Wij doen er alles aan om op deze vragen of verzoeken in te gaan, mocht dat niet kunnen, beschouwen wij ook het doorverwijzen naar andere loketten, personen of organisaties als één van onze taken.