Specialist binnen het medische respiratoire domein

Medidis streeft naar een compleet leveringsprogramma voor cliënten met chronische en tijdelijke luchtwegaandoeningen, longziektes en slaapstoornissen, zoals COPD, astma en OSAS. Onze doelstelling is gericht op het zo optimaal, innovatief en kostenbewust mogelijk ondersteunen van onze relaties in het gebruik van medische gassen en apparatuur voor nu en in de toekomst.

De ontwikkelingen in de zorgmarkt hebben er toe geleid dat Medidis een specialisme heeft ontwikkeld, dat zich richt op het medische respiratoire domein. Medidis richt zich specifiek op complete oplossingen voor medicinale zuurstoftherapie, slaaptherapie en verneveltherapie.

Samenwerkingen

Medidis heeft nauwe samenwerkingen met verschillende marktpartijen. Zo heeft Medidis lopende samenwerkingen met alle zorgverzekeraars. Een overzicht van alle zorgverzekeraars kunt u hier vinden.

Daarnaast heeft Medidis contact met particulieren en met de professionele zorg. Met de particulieren hebben wij contact in de directe verkoop en via de zorgverzekeraar in de vorm van Homecare/thuiszorg.

Ook de professionele zorginstellingen behoren tot onze cliëntenkring. Zo hebben wij goede samenwerkingen met zorg- en verpleeginstellingen, ziekenhuizen en ambulancediensten. Medische gassen en apparatuur leveren wij verder nog aan medische groothandels, offshore, politie- en brandweerkorpsen en andere hulpverleningsdiensten.

Kwaliteit

Medidis bezit een fabrikanten- en groothandelsvergunning op basis van een GMP en GDP inspectie welke routinematig uitgevoerd wordt door IGZ. Daarnaast beschikt Medidis over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008. Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens de procedures voor systeemcertificatie van TÜV Nederland. Deze certificatie wordt jaarlijks geëvalueerd.

UnknownTUV