Het is alleen voor geregistreerde voorschrijvers mogelijk om zich in te loggen in ons online aanvraagsysteem.

Heeft u recent nieuwe inloggegevens ontvangen voor het volledig nieuwe digitale aanvraagsysteem, gaat u dan naar het aanvraagportaal. Via het aanvraagportaal kunt u uw aanvragen indienen, wijzigen en raadplegen volgens de nieuwste standaard.

Wanneer u gebruik wil maken van het aanvraagportaal, kunt u bellen met +31 (0)320 267 600 of e-mailen naar: info@medidis.nl.